Yönetmelik

YÖNETMELİĞİN AMACI

Yönetmeliğin amacı; İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA) tarafından tasarlanan ve düzenlenen PRİDA İletişim Ödülleri ile ilgili
katılım ve değerlendirme kurallarını belirlemektir.

YÖNETMELİĞİN AMACI

Yönetmeliğin amacı; İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA) tarafından tasarlanan ve düzenlenen PRİDA İletişim Ödülleri ile ilgili katılım ve değerlendirme kurallarını belirlemektir.

İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI ŞİRKETLERİ DERNEĞİ - İDA

PRİDA, iletişim danışmanlığı sektöründeki belirli standartları yakalamayı başarmış iletişim danışmanlığı şirketlerini çatısı altında buluşturan ve Uluslararası İletişim Danışmanlığı Birliği ICCO’nun Türkiye temsilcisi olan İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği - İDA tarafından düzenlenmektedir.

İDA üyesi firmalar, her iki yılda bir dünya genelinde mükemmeliyet ve profesyonellik konusunda kabul edilmiş bir ölçü olan Danışmanlık Yönetimi Standardı – Consultancy Management System (CMS) bağımsız denetiminden geçerek uluslararası standartlarda hizmet verdiğini belgelemeyi taahhüt etmekte ve ciddi bir denetimden geçmektedir.

İDA ayrıca sektörde meslek ahlakı ilkelerinin egemen olmasını da en önemli hedefleri arasında görmektedir. İDA, üyeliğe kabul şartı olarak üyesi olduğu ICCO Helsinki Deklarasyonu ile birlikte Meslek Ahlakı İlkeleri belgesinin imzalanmasını ve tüm üye şirketlerde bu ilkelerin gözetilmesini beklemektedir.

ÖDÜL PROGRAMININ AMACI ve KAPSAMI

PRİDA İletişim Ödülleri Programı, iletişim danışmanlığı sektörünün gücünü ve itibarını sergilemek, Türkiye’nin toplumsal kalkınmasındaki rolünü göstermek, paydaşlarına kattığı değerin bilinmesini sağlamak ve yeni projelerin üretilmesini teşvik etmek amacıyla İDA tarafından düzenlenmektedir.

Bu bağlamda topluma değer katmak hedefiyle yola çıkan, sürdürülebilir bir yaklaşım benimseyen, sınırları zorlayan ve ölçülebilir başarılı sonuçlar elde eden projeleri üreten ve yöneten iletişim danışmanlığı şirketleri ile iletişim sektörüne güvenerek işbirliği yapan kurum ve markalar PRİDA heykeliyle ödüllendirilir.

Ayrıca, başvuran ana ajans ve sürece katkıda bulunan diğer firmaların çalışanlarına, sosyal medya hesapları ve e-postalarındaki imzalarında kullanmaları için “PRİDA Kazananı” olduklarını simgeleyen dijital PRİDA rozeti sunulacaktır.

KATILIM KOŞULLARI

Genel Kurallar

PRİDA’ya Türkiye’de iletişim sektöründe faaliyet gösteren tüm şirketler başvurabilir. Ancak herhangi bir iletişim danışmanlığı hizmeti almamış, kurumların kendi yapısı dahilinde çözüp hayata geçirdiği (in-house) projeler katılamaz.

PRİDA’ya başvuracak projeler; özgün bir fikre sahip olmalı, hizmet alan firmanın mesajını hedef kitlesine ulaştırmış, hizmet alan firmanın iş sonuçları ve/veya itibarına olumlu katkı sağlamış olmalı. Bununla birlikte hedef kitlede olumlu yönde davranış değişikliği, algı değişikliği ve ölçülebilir bir etki yaratmayı başarmış projeler de PRİDA’ya başvurabilir.

Başvuran projelerin özgünlüğü konusunda sorumluluk, başvuran ana ajansındır. İDA, yarışmaya başvuran tüm projelerin özgün olduğu varsayımıyla hareket eder.

 

Özgünlük konusunda bir itiraz durumu yaşandığı takdirde, yarışma sonuçlanmış ve proje ödül almış olsa bile İDA Yönetim Kurulu projeyi tekrar değerlendirme ve gerekirse projenin başvurusunu veya varsa ödülünü iptal etme, yerine başka bir projeyi ödüllendirme hakkına sahiptir. Hangi aşamada olursa olsun proje diskalifiye olursa katılım bedelleri iade edilmez.

Projeler; pazarlama iletişimi karmasında bulunan herhangi bir mecra ve disiplinde hayata geçmiş olabileceği gibi projeye özel yaratılmış mecra ve uygulamalarla da hayata geçmiş olabilir.

Yarışmada, -belirtilen kategoriler dışında- hizmet alan kurum veya markaların hayata geçirdiği projenin kendisi değil, söz konusu proje için hayata geçirilen iletişim çalışmaları/uygulamaları değerlendirilir.

Katılımcı şirketler, proje sahibi kurum ve marka yetkililerinden başvuru için gerekli izinleri almakla yükümlüdür. Başvuru esnasında başvuru formuna bilgileri girilen proje sahibi firma temsilcisine bir e-posta ulaşacak, temsilci onayını e-posta üzerinden iletebilecektir. Tartışmalı durumlarda bu temsilci ile irtibata geçilecektir.

Bir proje ile farklı kategorilere başvuru yapılabilir. Ancak, başvuru formunda her kategori için ilgili değişkenler, başa çıkılan zorluklar ve ayırt edici özellikler açıkça belirtilmelidir.

Jüri üyeleri arasında başvuran projelerin ajansı, ortak ajans(lar)ı ve/veya hizmet alan firmadan temsilci varsa kendi projelerine puan verememenin yanı sıra başvurulan kategorideki diğer işler için de kendilerine blokaj uygulanır. Örneğin; A ajansının “İtibar Yönetimi” kategorisinde bir başvurusu varsa jürideki A ajansı temsilcisi, o kategorideki hiçbir projeye puan veremez.

Yarışmaya gönderilen malzeme(ler) iade edilmez. İDA bu malzemeyi akademinin kullanımına açabilir; yarışma ile ilgili her türlü tanıtımda ve yayınlarında haber veya gelir getirici amaçlarla kullanabilir. Bu tür durumlarda katılımcı taraf telif talep edemez, yarışmaya katılırken bu kuralları kabul eder.

 

Başvuru

Yarışmaya 16 Ocak 2022 – 13 Kasım 2023 tarihleri arasında yürütülen iletişim çalışmalarıyla başvurulabilir. Bu tarihten daha önce başlamış projelerin yalnızca bu tarih aralığında yapılan uygulamaları ve sonuçları değerlendirmeye alınır. Projenin anlaşılabilmesi için projenin nasıl başladığı ve ilk uygulamalar, başvuru formunda belirlenen karakter sınırlarına uymak koşuluyla anlatılabilir.

PRİDA’ya tüm başvurular, PRİDA’nın internet sitesi olan http://pridaodulleri.org/ üzerinden dijital olarak yapılır. Siteye üye olunduktan sonra, ilgili formlar ve gerekli görsel malzemelerin site üzerinden yüklenmesi gerekir.

Başvuru süresi dolana kadar tüm dokümanlar üzerinde değişiklik yapılabilir.

Başvuru süresi dolmadan önce tüm başvuruların ücreti ödenmiş olmalıdır. Ödemesi yapılmamış projeler değerlendirmeye dahil edilmez.

Proje başvurularında muhatap, başvuran ana ajanstır. Projenin farklı aşamalarında birden fazla ajansın iş birliği varsa bunlar formda katkıda bulunan ajanslar olarak belirtilmelidir. İhtilaf halinde hizmet alan firma temsilcisinin görüşüne başvurulur.

Başvuru formundaki ajans ve künye bilgilerinin doğruluğu ve dokümanların telifi, başvuruyu yapan kurum ve/veya şahsı bağlar. Bilgilerin doğruluğu ve belgelerin telifi İDA’nın sorumluluğunda değildir. Hak sahiplerinden veya üçüncü partilerden telife dair her türlü hak ve/veya talepler ile hukuki ve cezai işlemlerde başvuran ana ajans sorumlu olacaktır.

Türkiye’de yerleşik olan pazarlama iletişimi firmaları tarafından yurtdışında hayata geçirilmiş projeler; Türkçe altyazı, dublaj ve çeviri uygulanarak PRİDA’ya katılabilir.

Daha önce PRİDA’ya katılmış ve ödül kazanmış çalışmalar, uygun tarih aralığında kaldığı ve son yılda ödül aldığı halinden farklı fikir ve sonuçlara sahip olduğunu net bir biçimde ortaya koyabildiği takdirde tekrar başvurabilir. Daha önce katılmasına karşın ödül alamamış projeler uygun tarih aralığında kaldıkları takdirde ilgili bilgileri güncelleyerek tekrar başvurabilirler. Aynen yapılan başvurular, belirtilen tarih aralığının dışında kalacağı için doğrudan yarışma dışı kalır.

 

Jüri

Jüri başkanı ve üyeleri İDA Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve üyelerin belirlenmesinde dengeli temsiliyet göz önüne alınır. Jüri; İDA üyelerini, Genç İDA üyelerini, iletişim, araştırma, kamu ve özel kurumlar ile üniversite ve sivil toplum kuruluşlarını temsil eden profesyonel iletişim uzmanlarından oluşur. Jüri heyetine sponsor firmalardan temsilci alınmaz.

İDA Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü takdirde birden fazla jüri oluşturabilir. Bu jürilerin kimlerden oluşacağı ve hangi kategorileri değerlendirecekleri, İDA mecralarından duyurulur.

Değerlendirmede projelerin Medya ve İletişim Yönetiminde Mesleki İlkeler’e uyumu gözetilecektir.

Jüri başkanı ve üyelerinden ön elemede başvuran projelerin tamamını değerlendirmeleri, jüri toplantısında hazır bulunmaları beklenir. Jüri üyeliğini kabul etmelerine karşın ön değerlendirmede işlerin tamamını oylamayan, jüri toplantısına katılmayan, jüri toplantısına kısmen katılan veya toplantıyı erken terk eden jüri üyeleri jüriden ihraç edilir ve puanları sistemden silinir.

Jüri üyeleri değerlendirme sırasında, başvuruya konu olan bilgi ve/veya belgelerin doğruluğunun ispatı için gerekli ek belgeleri talep etme hakkına sahiptir. Böyle bir talep durumunda başvuran ajanslar, kendilerine bildirilecek süre içerisinde bu belgeleri temin etmekle yükümlüdür.

 

Değerlendirme ve Puanlama

Değerlendirme, ön eleme ve ana değerlendirme olmak üzere iki aşamalı yapılır.

Ön eleme jüri üyeleri tarafından PRİDA’nın internet sitesi üzerinden yapılır. Ön elemeyi geçen projeler, İDA tarafından duyurulacak mekan, tarih ve saatte bir araya gelen jüri tarafından ana değerlendirmeye alınır.

Ön eleme aşamasında jüri üyeleri başvuru dokümanlarının tamamını inceledikten sonra oylama ekranı açılır ve üyeler projeleri “finalist” ve “finale kalamaz” şeklinde iki seçenekli oylama sistemiyle değerlendirirler. Jüri üye sayısının tam yarısı ve üzerinde “finalist” oyu alan projeler kısa listeye kalır ve ana değerlendirmeye alınır.

Ana değerlendirmede jüri üyeleri her bir kategori için vaka videolarını topluca izler. Jürinin talep etmesi halinde projeye ait başvuru formu tekrar okunabilir ve projenin diğer dokümanları tekrar incelenebilir. Video haricindeki belgelerin tekrar değerlendirilmesi için bir (1) jüri üyesinin talebi yeterlidir.

 

Puanlama, kategoriye ait videoların izlenmesi bittikten sonra açık olarak yapılır ve hangi jüri üyesinin hangi işe kaç puan verdiği tüm üyeler tarafından gözlemlenebilir.

Her kategoriye ait vaka videoları topluca izlendikten sonra her bir proje 100 üzerinden 10’un katları şeklinde puanlanır.

Başvuran projelerin herhangi biri ile herhangi bir ilişkisi olan jüri üyeleri, o projenin başvurduğu kategoride oy kullanamaz.

Ön eleme ve ana değerlendirmede; jüri üyeleri arasında başvuran projelerin ajansı, ortak ajans(lar)ı ve/veya hizmet alan firmadan temsilci varsa kendi projelerinin yanı sıra başvurulan kategorideki diğer işler için de blokaj uygulanır. Örneğin; A ajansının “İtibar Yönetimi” kategorisinde bir başvurusu varsa jürideki A ajansı temsilcisi, o kategorideki hiçbir projeye puan veremez.

 

Ödüller ve Ödül Töreni

PRİDA İletişim Ödülleri’nde Stratejik İletişim, Pazarlama İletişimi, Medya İletişimi ve Dijital ve Sosyal Medya olmak üzere dört ana kategori bulunur. Bu ana kategorilerin alt kategorilerinin her birinde en yüksek puan alan bir proje, PRİDA heykeliyle ödüllendirilir.

70 puanı geçen ve birincinin aldığı puandan en fazla %1 daha düşük puan almış ikinci bir çalışma plaketle ödüllendirilir. İkincilik plaketi de bir kategoride en fazla bir projeye ve o projeyi yöneten iletişim şirketi ve proje sahibi kurum/markaya birer adet verilir.

70 puanın altında kalan projeler ödül alamaz. Bir kategoride 70 puana ulaşmayı başaran proje çıkmazsa o kategoride ödül verilmez.

Eşitlik halinde jüri, eşit puandaki projeleri bir kez daha puanlamaya tabi tutar. 

Ödül heykeli, kategorisinde en yüksek puan alan projeyi yöneten iletişim şirketi ve proje sahibi kurum/markaya birer adet olmak üzere teslim edilir.

Ana kategorilerde verilen “Yılın İyi Kalpli Ajansı Sosyal Sorumluluk”, “Yılın İyi Kalpli Ajansı - Pro Bono”, “Sürdürülebilir İşbirliği – Proje Odaklı” ve “Sürdürülebilir İşbirliği – Kurumsal” kategorileri dışında kalan tüm kategorilerde hem ajansa hem de kuruma birer ödül heykeli takdim edilir.  Bahsi geçen kategorilerde ise sadece ajansa bir ödül heykeli takdim edilir. Fazladan heykel talepleri ücreti karşılığında İDA’dan temin edilebilir.

Birden fazla ajansın işbirliğiyle hayata geçen projelerde ödül heykeli, başvuru formunda belirtilen başvuran ana ajansa verilir. Başvuran ana ajansın doldurduğu formdaki künye bilgileri doğrultusunda sürece katkıda bulunan tüm tarafların çalışanlarına dijital PRİDA rozeti sunulacaktır. Dijital PRİDA rozeti töreni takip eden günlerde çalışanlara dijital olarak iletilecektir.

Ana değerlendirmede alt kategorilerde birinciler belirlendikten sonra kategori birincileri, her bir ana kategorinin büyük ödülünü belirlemek üzere tekrar değerlendirilir. Açık tartışma ve sonrasında tekrar puanlanarak içlerinden dört tanesi En Başarılı Stratejik İletişim Uygulaması, En Başarılı Pazarlama İletişimi Uygulaması, En Başarılı Medya İletişimi Uygulaması, En Başarılı Dijital ve Sosyal Medya Uygulaması büyük ödülü sahibi olarak tayin edilir.

 

4 büyük ödül dışında sadece İDA üyesi kurumların kategori birincisi olan projeleri arasından en yüksek puanı alan başvuru, ‘Altın PRİDA Ödülü’ ile ödüllendirilir.

Ayrıca jüri üyeleri finale kalan işler arasından bir tanesini Yılın Ezber Bozan Projesi olarak seçecektir.

PRİDA İletişim Ödülleri Programı’nın sonuçları, PRİDA Ödül Töreni’nde açıklanır. Ödül töreninin yeri ve tarihi, yarışmaya katılanlara e-posta yoluyla yazılı olarak bildirilir, ayrıca İDA’nın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden duyurulur.

Mücbir sebep hasıl olur ve İDA Yönetim Kurulu ödül töreni düzenlememe kararı alırsa; kazanan ajans ve firmaların, heykel ve/veya sertifikaları kendilerine elden teslim edilmez, gönderim ücreti karşılığında ulaştırılır. PRİDA İletişim Ödüllerine başvuran her ajans ve başvuruya konu projenin sahibi kuruluşlar, katılım sırasında bu ücreti ödemeyi peşinen kabul etmiş sayılır.

 

Diskalifiye Koşulları

Sonuçlarda reklam eşdeğeri sunulması.

Başvuru dokümanlarında sınırlara uyulmaması ile özensiz bir dil kullanılması.

Kayıt bilgileri ve başvuru formundaki ilgili alanlar hariç, başvuru sırasında sisteme yüklenen herhangi bir yazılı, görsel veya işitsel dokümanın hiçbir yerinde projede emeği geçen ana ajans ve ortak ajansların kimliğini belli eden ajans adı, yetkilisi, ticari unvan, logo vb. yer alması.

Aday projenin başka bir iletişim ajansı tarafından başlatılmış olması halinde, ilgili ajansın izninin ve/veya başvuruyu yapan ajansın projeyi devraldığı tarihten sonra yarattığı katma değerin açıkça belirtilmemesi.

Fikri mülkiyet haklarına aykırı durum, intihal hali söz konusu olması.

Başvuru dosyasında belirtilen bilgi ve/veya belgelerin eksik olması.

 

İade Koşulları

Katılımcı şirket dilediği zaman başvurusunu geri çekebilir. Ancak proje sisteme tanımlandıktan ve başvuru formu sistem tarafından onaylandıktan sonra ücret iade edilmez.

 

***

 

ÖDÜL KATEGORİLERİ

PRİDA İletişim Ödülleri’nde 6 ana başlıkta 47 kategori bulunmaktadır. Bir çalışma birden fazla kategoriye başvurabilir, başvuru sayısında kısıtlama yoktur.


1 - Stratejik İletişim


S1 - İtibar Yönetimi

Ticari olması ya da kâr amacı gütmemesi fark etmeksizin kurumların itibarını inşa etmek ya da yükseltmek üzere hayata geçirilmiş iletişim faaliyetleri. Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri bu kategoriye başvuramaz. Jüri bu kategoride, iletişim faaliyetlerinin ihtiyaca ne kadar uygun olduğunu, elde edilen sonucu ve yürütülen çalışmaların derinliğini değerlendirecektir. 

 

S2 - Konu ve Gündem Yönetimi

Kurumun iş yapış şekline ya da itibarına etki edecek gündem maddeleri ve meseleler hakkında, kurumun üçüncü partiler nezdinde algısını muhafaza etmek üzere hayata geçirilmiş projeler. Bu kategoride pandemi dönemine özel gerçekleştirilmiş iletişim çalışmaları da değerlendirilecektir. Ancak tek bir video, bir ilan vb çalışmalar kapsam dışında tutulacak, detaylı ve derin iletişim projeleri jüri görüşüne sunulacaktır.

Bu başlık ve tanım, “Sevgililer Günü” veya “yılbaşı/yeni yıl” gibi özel günler için veya gerçek zamanlı hayata geçirilmiş projeler için uygun değildir. Bu tip özel günlere dair projeler, ödül kategorilerinin diğer uygun başlıklarında değerlendirilebilir.

 

S3 - Lider/Sözcü İletişimi

Sektör, mecra ve disiplin farkı olmaksızın ön planda markanın sahibi veya yöneticisinin etrafında planlanan tüm iletişim çalışmaları. Sanatçı, sporcu, siyasetçi ve benzeri şahıslar için yürütülen iletişim çalışmaları bu kategoriye başvuramaz. 

 

S4 - Halka Arz İletişimi

Halka açılmaya hazırlanan bir kurum için bu süreçte yürütülen tüm iletişim çalışmaları.

 

S5 - İşveren Markası Dış İletişimi

Firmaların, nitelikli insan kaynağını çekmek için yürüttüğü iletişim çalışmaları. Mevcut çalışanlara yönelik çalışmalar bu kategoriye başvuramaz. Bu tarz çalışmalar Değişim Yönetimi ve İç İletişim kategorisinde değerlendirilebilir.

 

S6 - Değişim Yönetimi ve İç İletişim

Çalışan iletişimini etkin kullanarak ve paydaşlara mesajı başarıyla ileterek, değişim sürecini kolaylaştırmaya yardımcı olan işler ve/veya herhangi bir amaca yönelik iç iletişim projeleri bu kategoride değerlendirilir.

 

S7 - Business to Business (B2B) İletişim

Sektör, mecra ve disiplin farkı olmaksızın hedef kitlesi son kullanıcı/tüketici değil kurumlar olan iletişim çalışmaları. 

 

S8 - Kamu İlişkileri Yönetimi

Özel sektörde faaliyet gösteren firmaların iletişim faaliyetleri kapsamında kamu kurumlarıyla ilişki gerektiren konularla ilgili tüm sürecin yönetildiği ve sektöre örnek olacak nitelikte uygulama ve çıktılar barındıran çalışmalar.

 

S9 - Kurumsal Sosyal Sorumluluk İletişimi

Belirli bir hedef kitleye yönelik; ekonomik, toplumsal ya da çevresel bir soruna çözüm bulmak adına uygulanan KSS programları için hayata geçirilen iletişim faaliyetleri. Ele alınan sorun için önerilen çözüm ve projenin kendisi değil, proje etrafında örülmüş iletişim stratejisi ve uygulamaları değerlendirmeye alınacaktır.

 

S10 - Sürdürülebilirlik İletişimi

Kurumun sürdürülebilirlik faaliyetleri için hayata geçirilen iletişim çalışmaları. Bu kategoride sürdürülebilirlik faaliyetleri değil, etrafında örülmüş iletişim kurgusu değerlendirilecektir.

 

S11 - Kurumsal Yayınlar ve Raporlar

Bilgi paylaşımı ya da bir mesaj iletmek üzere tasarlanmış, dijital ya da fiziksel her türlü rapor, kitap, dergi, web sitesi, blog, aplikasyon vb. yayınların konsepti, tasarımı, kalitesi ve amacına ulaşıp ulaşmadığı değerlendirilecektir.

 

S12 - Yerel Değerler İletişimi

Belirli bir yöreye özgü, sadece orada üretilen/yetiştirilen; mamül, mahsül, yeraltı kaynakları gibi değerler için hayata geçirilen iletişim faaliyetleri ödüllendirilecektir. Oltu taşı, Buldan bezi, Amasya elması gibi…

 

S13 - Uluslararası Proje

Sektör ve disiplin ayrımı gözetmeksizin, Türkiye’den yönetilen uluslararası bir proje veya Türkiye adına yurtdışında yönetilen projeler ve iletişim çalışmaları başvurabilir.

 

S14 - Veri Kullanımı

Bir iletişim probleminin çözümü için veriden faydalanma yöntemleri ödüllendirilecektir. Verinin nasıl toplandığı, nasıl işlendiği, nasıl somut çözüme dönüştüğü açıkça anlatılmalıdır. Veri sayesinde ortaya çıkan içerik, içgörü, ürün veya hizmetin hedef kitleye aktarımı sırasında kullanılan iletişim yöntemleri (etkinlik, duyuru, deneyimler vb) ile bu kategoriye başvurulabilir ancak bu çıktılar gerçek bir iletişim problemine somut bir çözüm teşkil etmiş olmalıdır.

 

S15 - Belirli Gün İletişimi

Sektör, mecra ve disiplin farkı olmaksızın, tarihi önceden belli olan, dünyada veya Türkiye’deki özel günlere ve olaylara ilişkin, kurumun menfaatine ve değerlerine hizmet eden iletişim projeleri. Anneler Günü, yılbaşı, Yaşlılar Haftası gibi… Bu kategoride yapılacak değerlendirmede kilit nokta, iletişim faaliyetlerinin kurumun menfaatine ve değerlerine hizmet etmesidir.

 

S16 - Kurumsal Kimlik Tasarımı İletişimi

Kurumsal kimlik tasarımı ve yenileme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen iletişim faaliyetleri.

 

S17 – Sanat Merkezli İletişim 

Sektör, mecra ve disiplin ayrımı olmaksızın, markanın mesajını iletmek için sanatçılarla işbirliği içinde yürütülmüş ancak sanatçıların influencer gibi kullanılmadığı, ortaya bir sanat eseri veya etkinliğinin çıktığı, iletişimde olumlu fark yaratmış projeler.

 

 

2 - Pazarlama İletişimi

P1 - Sponsorluk İletişimi

Belirli bir iletişim hedefine ulaşmak üzere kurumların sponsorluk yöntemiyle destek olduğu aktiviteler etrafında kurgulanan iletişim çalışmaları. İletişim çalışmalarının sadece bir video film ya da sadece bir reklam kampanyası ile gerçekleştirilmiş olması bu kategoriye başvurmak için yeterli olmayacaktır. Kapsamlı bir iletişim örgüsü beklenmektedir.

 

P2 - Etkinlik İletişimi

Lansman aktiviteleri hariç kurumun hedef kitleyle bağ kurmak, itibarını etkilemek ya da bir değer yaratmak üzere stratejik olarak her türlü etkinlik etrafında hayata geçirilmiş iletişim faaliyetleri.

 

P3 - Lansman / ReLansman / Konumlandırma

Bir ürün ya da hizmetin lansmanı/relansmanı için uygulanan projeler ile bir markanın konumlandırılması veya yeniden konumlandırılması üzerine yürütülmüş geniş kapsamlı çalışmalar bir arada değerlendirilir.

 

P4 - Yaratıcı İçerik Üretimi

Kurumun iletişim ihtiyaçlarını karşılamak üzere halihazırda var olan dijital ya da geleneksel mecralarda, mecranın doğal içeriğiymiş gibi üretilen veya ilan/reklam formatında tasarlanmış, özgün ve yaratıcı yazılı ve/veya görsel içerik.

 

P5 – Uyarlama/Yerelleştirme

Sektör, disiplin ve mecra ayrımı gözetmeksizin; Türkiye dışında doğmuş, çokuluslu yürütülen iletişim çalışmalarının Türkiye pazarına nasıl uyarlandığı, orijinaliyle taşıdığı benzerlik ve farklılıklar ile yaratıcı yerelleştirme yaklaşımı değerlendirilir.

 

P6 – Spor Odaklı İletişim

Merkezine sporu alan, markanın mesajını iletmek veya hedef kitleyle bağ kurmak adına; ya hâlihazırda var olan canlı spor karşılaşmaları veya etkinlikleri, federasyonlar, sporcu veya takımları kullanarak ya da bir spor olayı/etkinliği yaratarak yürütülmüş iletişim faaliyetleri.

 

3 - Medya İletişimi

M1 - Medyada Lider Konumlandırma

Bir kurum ya da marka sözcüsünün sektörel konumlandırılması amacına hizmet eden stratejik medya görünürlüğü hedefli çalışmalar.

 

M2 - Yaratıcı Basın Buluşması

Kurumun ya da markanın hedeflerine uygun şekilde planlanmış; farklı, yenilikçi, sektöre örnek teşkil edebilecek ve gazetecileri hedefleyen iletişim faaliyetleri.

 

M3 - Influencer İlişkileri

Stratejisi; ünlüler, uzman ünlüler, sosyal medyada etki sahibi hesaplar üzerine kurulmuş, bu kanaat önderlerinin stratejik, yaratıcı ve etkili kullanımıyla başarıya ulaşmış özgün iletişim faaliyetleri. Jüri bu kategoride, yapılan çalışmaları ihtiyaca uygunluğu, ilişki kurulan kişi ya da kişilerin markayla uyumu, faaliyetlerin kapsamı ve derinliği açısından değerlendirecektir.

 

M4 - Yaratıcı Haber İçerikleri

Bir haber mecrasında yer alması özel şartlara bağlı ya da medyanın şartları itibarıyla zor olan konularda hazırlanan yaratıcı haber içerikleri. Sektör ve mecra fark etmeksizin, tüm haber içerikleri bu kategoriye başvurabilir.

 

4 - Dijital ve Sosyal Medya

DS1 - Sosyal Medya Kullanımı

Sosyal medya platformlarında, mecranın ruhuna uygun biçimde hayata geçirilmiş, kurumun mesajını ileten veya itibarına etki eden iletişim faaliyetleri. Bu kategoride iletişim faaliyetlerinin kurumun hedefleriyle uyumu, hedef kitleye ne kadar ulaştığı ve sonuçları değerlendirilecektir.

 

DS2 - Topluluk Yaratımı ve Yönetimi

Kurumun hedef kitlesiyle bir ilişki inşa etmek veya var olan ilişkiyi derinleştirmek üzere hayata dijital ve sosyal mecralarda geçirilmiş, hedef kitleyi kurumun iletişim hedeflerine yönelik hareket etmeye teşvik eden iletişim çalışmaları. Bu kategoride iletişim çalışmalarının bir sürece yayılması, bir sonuç elde etmesi ve kurumun hedefleriyle uyumlu olması değerlendirilecektir.

 

DS3 - Gerçek Zamanlı İletişim

Sosyal medyada bir anda ülke veya dünya gündemine oturan aktivite veya konuşmalar etrafında gerçekleştirilen, kurumun menfaatine ve değerlerine uygun, spontane gerçek zamanlı dijital iletişim projeleri. Tarihi önceden belli olan özel günler ve olaylar (Güneş tutulması, Ramazan Bayramı, 14 Şubat vb) etrafında kurgulanan iletişim çalışmaları bu kategori için uygun değildir.

 

DS4 - Kullanıcının Ürettiği İçerik

Kurumun hedef kitlesini, kurumun hedefleri için içerik üreterek katkı sağlamaya ve işbirliğine teşvik eden iletişim faaliyetleri.

 

DS5 - Fijital Projeler

Kurumun iletişim hedefleri doğrultusunda, teknolojik dijital öğelerle fiziksel deneyimi bir arada sunan projeler.

 

DS6 – Web3 Projeleri 

NFT ve Metaverse kullanımı başta olmak üzere, blokzincir sistemlerine dayalı uygulamaları iletişimde başarıyla kullanarak hedef kitlesiyle bağ kurmayı başarmış projeler.

 

5 - Özel Ödüller

ÖÖ1 - Topluma Değer Katan Projeler

Başta çalışanlar ve müşteriler/tüketiciler olmak üzere diğer paydaşları dahil ederek hayata geçirilen ve toplumsal kalkınma yolunda değer katan tüm projeler katılabilecektir. Sektörel ayrım gözetilmeyecektir. 

 

ÖÖ2 - Ezber Bozan Proje Ödülü

Bu kategori başvuruya kapalıdır. Jüri üyeleri finale kalan projeler arasından; sektöre ders olacak, ufuk açacak, yenilikçi, sıra dışı ve somut sonuç almış, yöntem ya da içerik açısından bir ilke başarıyla imza atan yenilikçi bir projeyi ödüllendirilecektir.

 

ÖÖ3 - UNICEF Çocuklara Umut Dağıtan Kampanyalar

Bu kategoriye başvuran projeler arasından PRİDA jürisi tarafından belirlenecek adaylar UNICEF'e sunulacak ve UNICEF bir projeyi ödüllendirecektir.

Bu kategoride odağına çocuk haklarını alan sosyal sorumluluk projeleri değerlendirilecektir. Projelerin en az 2 yıldır sürüyor olması şartı aranmaktadır. Reklamveren firmalar, STK’lar veya kamu kurumları tarafından hayata geçirilen projelerin; çocuk haklarına yönelik toplumsal meseleleri tespit etmesi, bu meseleler ve çocuk hakları hakkında farkındalık yaratması, sorunların çözümüne katkıda bulunması ve sonunda yarattığı faydanın ölçümleriyle birlikte ortaya koyması beklenmektedir.

Firma – STK – kamu arasında birden fazla aktörün işbirliğiyle hayata geçmiş projeler de bu kategoriye başvurabilir. Ele alınan sorun için önerilen çözüm tek başına değil, etrafında örülmüş iletişim stratejisiyle bir arada değerlendirilecektir. Herhangi bir mecra, sektör ve disiplin ayrımı gözetmeksizin, Türkiye sınırları dahilinde hedef kitle(ler) belirlemiş, orijinal ya da uyarlama projeler ve projelere dair iletişim kampanyaları bu kategoriye başvurabilir.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme: https://unicefturk.org/public/uploads/files/UNICEF_CocukHaklarinaDairSozlesme.pdf

 

ÖÖ4 - İletişimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü

Kampanyaların görsellerinde ve metninde; toplumsal cinsiyet rollerine dair kalıpları değiştirmek ve kadın erkek eşitliğine uygun, etik bir yaklaşımı yakalamak için en çok kanıksanmış, klişeleşmiş ve geleneksel anlatımların aksine kullanımlar ödüllendirilecektir. Gerek yazılı ve görsel medya iletişiminde gerekse sosyal medya araçlarının kullanımında eşitlikçi temsiliyet, konumlandırma, dil, üslup ve görsellerle, toplumsal cinsiyete duyarlı bir yaklaşımla ele alınmış, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir yaklaşımın sergilendiği çalışmalar aranmaktadır.

 

ÖÖ5 - Sürdürülebilirlik Akademisi Sürdürülebilirlik Fikirleri

Ajansların kendileri için hayata geçirdikleri ya da müşterileri için tasarladıkları, sektöre ilham verecek sürdürülebilirlik projeleri aranmaktadır. Başvurulan projenin, bütüncül bir yaklaşımla ekonomik, toplumsal ve çevresel boyutlarının olması ve yarattığı katma değerin ölçümlenmesi beklenir. Projenin hayata geçmiş ve sonuç almış olması zorunludur.

 

ÖÖ6 – BAU İletişimde Yenilikçi Teknoloji Kullanımı Özel Ödülü

Bu kategoriye başvuran projeler arasından PRİDA jürisi tarafından belirlenecek adaylar Bahçeşehir Üniversitesi'ne sunulacak, Bahçeşehir Üniversitesi bir projeyi ödüllendirecektir.

Yapay zeka, büyük veri, blok zinciri, sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik, giyilebilir teknolojiler, havacılık ve uzay teknolojileri, robotlar, otonom araçlar vb. öğelerin, bir iletişim faaliyetini yürütmek veya desteklemek için ufuk açacak, sınırları zorlayacak, yaratıcı ve etkili şekilde kullanıldığı çalışmalar ödüllendirilecektir.

 

ÖÖ7 – Hayvan Refahını Yükselten Projeler – yeni kategori

Çiftlik hayvanları, sokak hayvanları, vahşi hayvanlar ile evcil hayvanların esenliğine veya bu konuda toplumu bilinçlendirmeye yönelik hayata geçirilmiş ve somut sonuç almayı başarmış projeler ödüllendirilecektir.

 

ÖÖ8 - Toplumsal Dayanışma Özel Ödülü

Türkiye’de faaliyet gösteren ajans veya hizmet alan markaların, toplumun genelini etkileyen beklenmedik olaylarda (afet, salgın vb.) toplum yararına, toplumsal dayanışma örneği olarak gösterilebilecek, her türlü kampanya, nakdi/ayni yardım, ekonomik veya psikolojik destek, örgütlenme vb. tüm projeleri. Başvuran çalışmaların, benzeri durumlarda gelecek nesillere örnek olacak düzeyde, fikir, kullanım ve/veya yaklaşım barındırıp barındırmadığı aranır. Başvurular sınırsız sayıda çözüm ortağı, üçüncü parti barındırabilir.

 

6- İDA Başarı Ödülleri

Bu kategoriye sadece İDA üyesi şirketler başvurabilir.

Sürdürülebilir Başarı Ödülleri’ne yapılan tüm başvurularda, uzun dönemli sözleşmeli çalışıldığının belgelenmesi gerekir.

 

İDA1 – Sürdürülebilir İşbirliği – Proje Odaklı

Aynı proje için en az 10 yıldır birlikte çalışan ve bunu belgeleyebilen iletişim şirketi ile kurum/markaya verilecektir. Başvuruda aday gösterilmeleri gerekmektedir. Aday gösterilen tüm iletişim şirketleri ve kurumlar PRİDA ödülü alacaktır. Bu kategorinin başvuruları ücretsizdir. Ödül heykeli yalnızca ajansa verilecektir. Kurum talep ederse ücreti karşılığında ikinci bir heykel hazırlanacaktır.

 

İDA2 – Sürdürülebilir İşbirliği – Kurumsal

Sözleşmeli olarak 10 yıldan fazla süre boyunca işbirliğini sürdüren ve bunu belgeleyebilen iletişim şirketleri ve hizmet verdikleri kurum/markalara verilecektir. Başvuruda aday gösterilmeleri gerekmektedir. Adaylardan sözleşmeli çalışmaya dair belge talep edilecektir. Aday gösterilen tüm iletişim şirketleri ve kurumlar PRİDA ödülü alacaktır. Bu kategorinin başvuruları ücretsizdir. Ödül heykeli yalnızca ajansa verilecektir. Kurum talep ederse ücreti karşılığında ikinci bir heykel hazırlanacaktır.

 

İDA3 - Yılın İyi Kalpli Ajansı Ödülü - Sosyal Sorumluluk

İletişim şirketleri bu kategoriye, kendi markaları adına yürüttükleri sosyal sorumluluk projeleriyle başvurabilir. Ödül kazanma kriteri, ajansın yürüttüğü projeyi sürdürülebilir kılması ve sonucunda değerli bir çıktı yaratabilmesidir. Başvuran projelerin halihazırda 5 yılını doldurmuş olması zorunludur. 

 

İDA4 - Yılın İyi Kalpli Ajansı Ödülü - Pro Bono

İletişim şirketlerinin ücret almadan gönüllü olarak hizmet verdiği, kâr amacı gütmeyen kuruluşlarla birlikte gerçekleştirdikleri projeler başvurabilir. Ödül kazanma kriteri, ajansın yürüttüğü projeyi sürdürülebilir kılması ve sonucunda değerli bir çıktı yaratabilmesidir. Başvuran projelerin halihazırda 5 yılını doldurmuş olması zorunludur.  Yalnızca ajansa ödül heykeli takdim edilir.

 

İDA 5 - İstikrar Örneği İletişim Emektarı

Aynı iletişim danışmanlığı şirketinde aralıksız 10 yıl ve üzeri sürede çalışmakta olan (danışman, iletişim profesyoneli ve idari kadrolar dahil) tüm çalışanlara verilebilir. Adayın halihazırda çalıştığı firmadaki tüm kariyeri ve ayrıca son bir yılda gösterdiği performansı içeren bir formla başvurulmalıdır. Adaylar, bizzat başvurabilir ya da aday adına üçüncü kişiler başvuruda bulunabilir. Başvuran her aday ödüllendirilir. Kazanan aday tekrar bu kategoriye başvuramaz. Başvursa bile değerlendirme dışı bırakılır. Bu kategorinin başvuruları ücretsizdir. Kazananlara sertifika takdim edilir.

 

İDA6 - Sektöre Gönül Veren Usta Ödülü

İletişim danışmanlığı şirketlerinde toplam 20 yıl ve daha fazla çalışmış iletişim danışmanı ve/veya iletişim profesyonellerine verilecektir. Başvuruda aday gösterilmeleri gerekmektedir. Adayın halihazırda çalıştığı firmadaki tüm kariyeri ve ayrıca son bir yılda gösterdiği performansı içeren bir formla başvurulmalıdır. Adaylar, bizzat başvurabilir ya da aday adına üçüncü kişiler başvuruda bulunabilir. Başvuran her aday ödüllendirilir. Kazanan aday tekrar bu kategoriye başvuramaz. Başvursa bile değerlendirme dışı bırakılır. Bu kategorinin başvuruları ücretsizdir. Kazananlara ödül heykeli takdim edilir.

 

BAŞVURU DOKÜMANLARI

1-Stratejik İletişim, 2-Pazarlama İletişimi, 3-Medya İletişimi, 4-Dijital ve Sosyal Medya, 5-Özel Ödüller ana kategorileri için; başvuru formu başlıklarına linkten ulaşabilirsiniz.

Tüm başvurular pridaodulleri.org adresinden online olarak yapılmalıdır.

Gerekli başvuru dokümanları:

1-FORM – Proje hakkında temel bilgileri sağlayan başvuru formu eksiksiz doldurulmalıdır.

2- GÖRSEL - jpeg formatında, minimum 72dpi çözünürlükte, tanesi azami 2MB olacak, projeye ait en fazla 8 adet görsel. Projeye ait bir vaka videosu varsa zorunlu değildir.

3- VAKA VİDEOSU - 120 saniyeyi geçmeyecek şekilde projeyi tanıtan ve formdaki bilgilerin özetini içeren bir film. Vaka videoları; şifre vb. giriş bilgileriyle birlikte, bir video paylaşım platformuna (YouTube, Vimeo vb.) yüklenmeli ve linki başvuru formundaki ilgili alana yüklenmelidir.

Ön eleme ve ana değerlendirme esnasında linklerin çalışır ve erişilebilir olması başvuran kuruluşun sorumluluğundadır.

4- İZİN BELGESİ  - Başvurulan projenin sahibi kurum/markadan başvuru için alınmış izin belgesi.

5-DEKONT - Katılım bedelinin ödendiğine dair banka dekontu.

 

İDA Başarı Ödülleri kategorileri için; başvuru formu başlıklarına linkten ulaşabilirsiniz.

1-FORM - Kurum, Marka, Kişi ya da Proje hakkında temel bilgileri sağlayan başvuru formu eksiksiz doldurulmalıdır.

2- GÖRSEL - Proje veya adayı tanıtıcı fotoğraflar. Görseller jpeg formatında, en fazla 10 adet, 72dpi çözünürlükte ve her biri azami 2MB olmalıdır. Bir video varsa zorunlu değildir.

3- VAKA VİDEOSU - 120 saniyeyi geçmeyen vaka videoları, şifre vb. giriş bilgileriyle birlikte, bir video paylaşım platformuna (YouTube, Vimeo vb.) yüklenmeli ve linki başvuru formundaki ilgili alana yüklenmelidir.

Ön eleme ve ana değerlendirme esnasında linklerin çalışır ve erişilebilir olması başvuran kuruluşun sorumluluğundadır.

İDA5 – İstikrar Örneği İletişim Emektarı ve İDA6 - Sektöre Gönül Veren Usta Ödülü kategorileri için zorunlu değildir.

 

4- İZİN BELGESİ - Başvurulan projenin sahibi kurum/markadan başvuru için izin belgesi. İDA5 – İstikrar Örneği İletişim Emektarı ve İDA6 - Sektöre Gönül Veren Usta Ödülü kategorileri için zorunlu değildir.

5-DEKONT - Katılım bedeli banka dekontudur. İDA5 – İstikrar Örneği İletişim Emektarı ve İDA6 - Sektöre Gönül Veren Usta Ödülü kategorilerine başvuru ücretsizdir.

 

ÖDÜL PROGRAMI 2023 TAKVİMİ:

Başvuru dönemi:  5 Ekim - 17 Kasım 2023

Geçerli proje uygulama dönemi: 16 Ocak 2022 - 13 Kasım 2023

Ön değerlendirme (online): 20 - 30 Kasım 2023

Finalistlerin açıklanması: 4 Aralık 2023

Ana değerlendirme (online): 13 Aralık 2023

 

KATILIM VE ULAŞTIRMA BEDELİ:

Her başvuru için başvuru ücreti;

İDA üyelerine 3.400  TL + KDV

İDA üyesi olmayan kuruluşlar için 5.400 TL + KDV

 

Bir proje, birden fazla kategoriye başvurduğu takdirde, her başvuru için ayrıca katılım bedeli ödenir. 

Ödemeler, açıklama kısmına sistemin başvuruya otomatik olarak atadığı ID no yazılarak aşağıdaki banka hesabına yapılmalıdır. Bir ajansın birden fazla projeyle birden fazla kategoride başvuru yapması durumunda her başvuru için ayrı ayrı ödeme yapması yerine toplu ödeme kabul edilmektedir. Her halükarda her başvuruya ait ID numaraları açıklama kısmına eklenmelidir.

 

İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği İktisadi İşletmesi

Yapı Kredi Esentepe Şubesi

Hesap no: 91872983

IBAN: TR10 0006 7010 0000 0091 8729 83

 

Başvuruların katılım bedeli ödeme dekontunun dijital kopyası ve fatura bilgileri başvuru esnasında, başvuru ekranında ilgili kısma yüklenmelidir.  Fatura, ödemeyi takiben İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği İDA İktisadi İşletmesi tarafından bilgileri ulaştırılan şirkete kesilecektir.

Pandemi şartları gereği, İDA Yönetim Kurulu ödül töreni düzenlememe kararı alırsa; kazanan ajans ve firmaların, heykel ve/veya sertifikaları kendilerine elden teslim edilmez, gönderim ücreti karşılığında ulaştırılır. PRİDA İletişim Ödüllerine başvuran her ajans ve başvuruya konu projenin sahibi kuruluşlar, katılım sırasında bu ücreti ödemeyi peşinen kabul etmiş sayılır.

Ajans ve hizmet alan kuruluşun hak kazandığı heykeller (aynı ödülün kurum ve marka için 2 ayrı kopyası) aynı adrese gönderilecekse 3.750 TL + KDV,

Ayrı ayrı iki farklı adrese gönderilecekse heykel başına 2.650 TL + KDV

Ajans ve hizmet alan kuruluşun hak kazandığı sertifikalar ise gönderim adresi fark etmeksizin sertifika başına 1.650 TL + KDV

 

BAŞVURU YÖNTEMİ:

Başvurular sadece dijital olarak kabul edilecektir. Başvuru dokümanları http://pridaodulleri.org/ adresindeki yönlendirmelere göre yüklenmelidir.

 

YETKİLİ KİŞİ:

Pelin Çoban Polat– İDA Koordinatörü

+90 212 252 98 47

[email protected]

 

İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI ŞİRKETLERİ DERNEĞİ

Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza No:7 İç Kapı No:34 Sarıyer / İstanbul / Türkiye

İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI ŞİRKETLERİ DERNEĞİ – İDA

PRİDA, iletişim danışmanlığı sektöründeki belirli standartları yakalamayı başarmış iletişim danışmanlığı şirketlerini çatısı altında buluşturan ve Uluslararası İletişim Danışmanlığı Birliği ICCO’nun Türkiye temsilcisi olan İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği - İDA tarafından düzenlenmektedir.

İDA üyesi firmalar, her iki yılda bir dünya genelinde mükemmeliyet ve profesyonellik konusunda kabul edilmiş bir ölçü olan Danışmanlık Yönetimi Standardı – Consultancy Management System (CMS) bağımsız denetiminden geçerek uluslararası standartlarda hizmet verdiğini belgelemeyi taahhüt etmekte ve ciddi bir denetimden geçmektedir.

İDA ayrıca sektörde meslek ahlakı ilkelerinin egemen olmasını da en önemli hedefleri arasında görmektedir. İDA, üyeliğe kabul şartı olarak üyesi olduğu ICCO Helsinki Deklarasyonu ile birlikte Meslek Ahlakı İlkeleri belgesinin imzalanmasını ve tüm üye şirketlerde bu ilkelerin gözetilmesini beklemektedir.

ÖDÜL PROGRAMININ AMACI ve KAPSAMI

PRİDA İletişim Ödülleri Programı, iletişim danışmanlığı sektörünün gücünü ve itibarını sergilemek, Türkiye’nin toplumsal kalkınmasındaki rolünü göstermek, paydaşlarına kattığı değerin bilinmesini sağlamak ve yeni projelerin üretilmesini teşvik etmek amacıyla İDA tarafından düzenlenmektedir.

Bu bağlamda topluma değer katmak hedefiyle yola çıkan, sürdürülebilir bir yaklaşım benimseyen, sınırları zorlayan ve ölçülebilir başarılı sonuçlar elde eden projeleri üreten ve yöneten iletişim danışmanlığı şirketleri ile iletişim sektöründe faaliyet gösteren ajanslar ve iletişim sektörüne güvenerek işbirliği yapan kurum ve markalar PRİDA heykeliyle ödüllendirilir.

Ayrıca, başvuran ana ajans ve sürece katkıda bulunan diğer firmaların çalışanlarına, sosyal medya hesapları ve e-postalarındaki imzalarında kullanmaları için “PRİDA Kazananı” olduklarını simgeleyen dijital PRİDA rozeti sunulacaktır.

BAŞVURU DOKÜMANLARI 

1-Stratejik İletişim, 2-Pazarlama İletişimi, 3-Medya İletişimi, 4-Dijital & Sosyal Medya, 5-Özel Ödüller ana kategorileri için; başvuru formu başlıklarına linkten ulaşabilirsiniz. 

Tüm başvurular pridaodulleri.org adresinden online olarak yapılmalıdır. 

Gerekli başvuru dokümanları: 

1-FORM Proje hakkında temel bilgileri sağlayan başvuru formu eksiksiz doldurulmalıdır. 

2- GÖRSEL jpeg formatında, minimum 72dpi çözünürlükte, tanesi azami 2MB olacak, projeye ait en fazla 8 adet görsel. Projeye ait bir vaka videosu varsa zorunlu değildir. 

3- VAKA VİDEOSU 120 saniyeyi geçmeyecek şekilde projeyi tanıtan ve formdaki bilgilerin özetini içeren bir film. Vaka videoları; şifre vb. giriş bilgileriyle birlikte, bir video paylaşım platformuna (YouTube, Vimeo vb.) yüklenmeli ve linki başvuru formundaki ilgili alana yüklenmelidir. 

Ön eleme ve ana değerlendirme esnasında linklerin çalışır ve erişilebilir olması başvuran kuruluşun sorumluluğundadır. 

4- İZİN BELGESİ Başvurulan projenin sahibi kurum/markadan başvuru için alınmış izin belgesi.

5-DEKONT Katılım bedelinin ödendiğine dair banka dekontu.

İDA Başarı Ödülleri kategorileri için; başvuru formu başlıklarına linkten ulaşabilirsiniz.

1-FORM Kurum, Marka, Kişi ya da Proje hakkında temel bilgileri sağlayan başvuru formu eksiksiz doldurulmalıdır.

2- GÖRSEL Proje veya adayı tanıtıcı fotoğraflar. Görseller jpeg formatında, en fazla 10 adet, 72dpi çözünürlükte ve her biri azami 2MB olmalıdır. Bir video varsa zorunlu değildir.

3- VAKA VİDEOSU 120 saniyeyi geçmeyen vaka videoları, şifre vb. giriş bilgileriyle birlikte, bir video paylaşım platformuna (YouTube, Vimeo vb.) yüklenmeli ve linki başvuru formundaki ilgili alana yüklenmelidir. 

Ön eleme ve ana değerlendirme esnasında linklerin çalışır ve erişilebilir olması başvuran kuruluşun sorumluluğundadır. 

İDA5 – İstikrar Örneği İletişim Emektarı ve İDA6 Sektöre Gönül Veren Usta Ödülü kategorileri için zorunlu değildir. 

4- İZİN BELGESİ Başvurulan projenin sahibi kurum/markadan başvuru için izin belgesi. İDA5 – İstikrar Örneği İletişim Emektarı ve İDA6 - Sektöre Gönül Veren Usta Ödülü kategorileri için zorunlu değildir. 

5-DEKONT Katılım bedeli banka dekontudur. İDA5 – İstikrar Örneği İletişim Emektarı ve İDA6 - Sektöre Gönül Veren Usta Ödülü kategorilerine başvuru ücretsizdir. 

BAŞVURU YÖNTEMİ:
Başvurular sadece dijital olarak kabul edilecektir. Başvuru dokümanları http://pridaodulleri.org/ adresindeki yönlendirmelere göre yüklenmelidir.

YETKİLİ KİŞİ:
Pelin Çoban Polat – İDA Koordinatörü
+90 212 252 98 47
[email protected]
İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI ŞİRKETLERİ DERNEĞİ
Balmumcu Mah. Morbasan Sk. No:12 Koza İş Merkezi B Blok Kat:4 Beşiktaş, İSTANBUL – Türkiye

Bir Bakışta
PRIDA

BİR BAKIŞTA PRİDA 2023

BİR BAKIŞTA PRİDA 2023

PRİDA İletişim Ödülleri hakkında, kategoriler, başvuru formu içeriği, gerekli dokümanlar ve özellikleri başvuru ve diskalifiye koşulları, ödeme bilgileri gibi tüm bilgilere pridaodulleri.org web sitesinde yer alan yönetmelik başlığından ulaşabilirsiniz.

Başvurunuz hakkında genel bilgi:

Ödül başvurunuza, pridaodulleri.org web sitesinde yer alan kayıt bölümünden kullanıcı kimliğinizi oluşturarak başlayabilirsiniz. Son başvuru tarihine kadar taslak kaydı yapabilir, taslağınızı tekrar tekrar düzenleyebilirsiniz.

Kayıtlı başvurunuzun uygunluğu, başvuru dönemi bittikten sonra incelenir. Uygunluğu onaylanana kadar başvuru statünüzü “yönetici onayı bekleniyor” olarak görüntüleyebilirsiniz. Başvuru statüsünü “onaylandı” olarak gördüğünüzde, bu başvurunuzun değerlendirmeye alındığını gösterir.

Başvuru sahibi:

Türkiye’de iletişim sektöründe faaliyet gösteren tüm şirketler başvurabilir. Ancak herhangi bir iletişim danışmanlığı hizmeti almamış, kurumların kendi yapısı dahilinde çözüp hayata geçirdiği (in-house) projeler katılamaz.

Son başvuru tarihi: 17 Kasım 2023

Geçerli proje yürütme tarih aralığı: 16 Ocak 2022 – 13 Kasım 2023

Proje süresinin kısmen bu tarihlerin dışında kalması durumunda, projenin en az yarısı bu tarih aralığı içerisinde yürütüldüğü takdirde yarışmaya başvurulabilir.

 

Başvuru ücreti:

İDA Üyesi Şirketler İçin: 3.400 TL + %20 KDV*

İDA Üyesi Olmayan Şirketler İçin: 5.400 TL + %20 KDV*

 

*Ödeme esnasında dekontun açıklama kısmına sistemin başvurular için atadığı ID numaralarını girmeniz gerekmektedir. Ödeme dekontunun dijital kopyası, başvuru formundaki ilgili kısma yüklenmelidir.

© İDA İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği. İletişim Danışmanlık

© İDA İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği. İletişim Danışmanlık