Kategoriler

PRİDA İletişim Ödülleri’nde 6 ana başlıkta 25 kategori bulunmaktadır. Her kategori için sadece bir ödül verilir. Bir kampanya birden fazla kategoriye başvurabilir, başvuru sayısında kısıtlama yoktur.

Stratejik İletişim

S1 - İtibar Yönetimi

Ticari olması ya da kar amacı gütmemesi fark etmeksizin kurumların itibarını inşa etmek ya da yükseltmek üzere hayata geçirilmiş iletişim faaliyetleri. Sosyal sorumluluk projeleri bu kategoriye başvuramaz.

Kurumun iş yapış şekline ya da itibarına etki edecek gündem maddeleri ve meseleler hakkında, kurumun üçüncü partiler nezdinde algısını muhafaza etmek üzere hayata geçirilmiş projeler.

Stratejisi; ünlüler, uzman ünlüler, medya mensupları, sosyal medyada etki sahibi hesaplar üzerine kurulmuş, bu kanaat önderlerinin stratejik, yaratıcı ve etkili kullanımıyla başarıya ulaşmış özgün iletişim faaliyetleri.

Çalışan iletişimini etkin kullanarak ve paydaşlara mesajı başarıyla ileterek, değişim sürecini kolaylaştırmaya yardımcı olan işlerle, herhangi bir amaca yönelik iç iletişim projeleri bir arada değerlendirilir.

Belirli bir hedef kitleye veya ekonomik, toplumsal ya da çevresel bir soruna çözüm bulmaya yönelik uygulanan KSS programları için hayata geçirilen iletişim faaliyetleri. Ele alınan sorun için önerilen çözüm tek başına değil, etrafında örülmüş iletişim stratejisiyle bir arada değerlendirilecektir.

Kurumun ya da markanın karşı karşıya kaldığı bir krizle ilgili öncesinde, esnasında ve sonrasında atılan, krizin en hafif hasarla atlatılmasına yönelik iletişim adımları.

Kurumun sürdürülebilirlik faaliyetleri için hayata geçirilen iletişim çalışmaları. Yalnızca sürdürülebilirlik faaliyetleri değil, etrafında örülmüş iletişim kurgusu da değerlendirilecektir.

Bilgi paylaşımı ya da bir mesaj iletmek üzere tasarlanmış, dijital ya da fiziksel her türlü rapor, kitap, dergi, web sitesi, aplikasyon vb. yayınların konsepti, tasarımı, kalitesi ve amacına ulaşıp alışmadığı değerlendirilecektir.

Pazarlama İletişimi

P1 - Sponsorluk Yönetimi

Belirli bir iletişim hedefine ulaşmak üzere kurumların sponsorluk yöntemiyle destek olduğu aktiviteler etrafında kurgulanan iletişim çalışmaları.

P2 - Etkinlik Yönetimi

Lansman aktiviteleri hariç kurumun hedef kitleyle bağ kurmak, itibarını etkilemek ya da bir değer yaratmak üzere stratejik olarak her türlü etkinlik etrafında hayata geçirilmiş iletişim faaliyetleri.

P3 - Lansman / ReLansman

Bir ürün ya da hizmetin lansmanı/relansmanı için uygulanan projeler.

P4 - Yaratıcı İçerik Üretimi

Kurumun iletişim ihtiyaçlarını karşılamak üzere halihazırda var olan dijital ya da geleneksel mecralarda, mecranın doğal içeriğiymiş gibi üretilen veya ilan/reklam formatında tasarlanmış, özgün ve yaratıcı yazılı ve/veya görsel içerik.

Dijital & Sosyal Medya

DS1 - Sosyal Medya Kullanımı

Sosyal medya platformlarında, mecranın ruhuna uygun biçimde hayata geçirilmiş kurumun mesajını ileten veya itibarına etki eden iletişim faaliyetleri.

DS2 - Topluluk Yaratımı ve Yönetimi

Kurumun hedef kitlesiyle bir ilişki inşa etmek veya var olan ilişkiyi derinleştirmek üzere hayata geçirilmiş, hedef kitleyi kurumun iletişim hedeflerine yönelik hareket etmeye teşvik eden iletişim çalışmaları.

DS3 - Gerçek Zamanlı İletişim

Ülke ve dünya gündeminde yer alan, kurumun menfaatine ve değerlerine uygun, okazyonel ya da spontane aktiviteler/konuşmalar etrafında gerçekleştirilen gerçek zamanlı iletişim projeleri.

DS4 - Kullanıcının Ürettiği İçerik

Kurumun hedef kitlesini, kurumun hedefleri için içerik üreterek katkı sağlamaya ve işbirliğine teşvik eden iletişim faaliyetleri.

DS5 - Fijital Projeler

Kurumun iletişim hedefleri doğrultusunda, teknolojik dijital öğelerle fiziksel deneyimi bir arada sunan projeler.

Özel Ödüller

ÖÖ1 - Topluma Değer Katan Projeler

Başta çalışanlar ve müşteriler/tüketiciler olmak üzere diğer paydaşları dahil ederek hayata geçirilen ve toplumsal kalkınma yolunda değer katan tüm projeler katılabilecektir. Sektörel ayırım gözetilmeyecektir.

ÖÖ2 - Uluslararası Proje

Sektör ve disiplin ayrımı gözetmeksizin, Türkiye’den yönetilen uluslararası bir proje veya Türkiye adına yurtdışında yönetilen projeler başvurabilecektir.

ÖÖ3 - Ezber Bozan Proje Ödülü

Ezber bozan projeler başvuracaktır. Jüri, yöntem ya da içerik açısından bir ilke başarıyla imza atan yenilikçi projeyi ödüllendirecektir.

Sürdürülebilir Başarı Ödülleri

SB1 - Sürdürülebilir İşbirliği – Proje Odaklı

Aynı proje için en az 10 yıl birlikte çalışan iletişim şirketi ile kurum/markaya verilecektir. Başvuruda aday gösterilmeleri gerekmektedir. Aday gösterilen tüm iletişim şirketleri ve kurumlar PRİDA ödülü alacaktır. Bu kategorinin başvuruları ücretsizdir.

SB2 – Sürdürülebilir İşbirliği – Kurumsal

Sözleşmeli olarak 10 yıldan fazla süre boyunca işbirliğini sürdüren iletişim şirketleri ve hizmet verdikleri kurum/markalara verilecektir. Başvuruda aday gösterilmeleri gerekmektedir. Adaylardan sözleşmeli çalışmaya dair belge talep edilecektir. Aday gösterilen tüm iletişim şirketleri ve kurumlar PRİDA ödülü alacaktır. Bu kategorinin başvuruları ücretsizdir.

SB3 – Yılın İyi Kalpli Ajansı Ödülü

İletişim şirketleri, kendi markalarıyla yürüttükleri sosyal sorumluluk projeleri ile başvuracaktır. Ödül kazanma kriteri, ajansın yürüttüğü projeyi sürdürülebilir kılması ve sonucunda değerli bir çıktı yaratabilmesidir. Başvuran projelerin halihazırda 5 yılını doldurmuş olması gerekmektedir.

İletişim Profesyonelleri Ödülleri

İletişim Profesyonelleri Ödülleri’ne yapılan tüm başvurularda uzun dönemli sözleşmeli çalışıldığının belgelenmesi gerekir. Bu bölümün alt kategorilerin başvuru ücretsizdir. Başvuran her aday ödüllendirilir.

İG1 – İstikrar Örneği İletişim Profesyoneli

Bir iletişim şirketinde aralıksız 10 ve daha fazla yıl çalışmakta olan (danışman, iletişim profesyoneli ve idari kadrolar dahil) tüm çalışanlara verilebilir. Adayın halihazırda çalıştığı firmadaki tüm kariyeri ve ayrıca son bir yılda gösterdiği performansı içeren bir formla başvurulmalıdır. Adaylar, bizzat başvurabilir ya da aday adına üçüncü kişiler başvuruda bulunabilir. Başvuran her aday ödüllendirilir. Kazanan aday tekrar bu kategoriye başvuramaz. Başvursa bile değerlendirme dışı bırakılır. Bu kategorinin başvuruları ücretsizdir.

İG2 - Sektöre Gönül Veren Usta Ödülü

İletişim danışmanlığı şirketlerinde toplam 20 ve daha fazla yıl boyunca çalışmış iletişim danışmanı ve/veya iletişim profesyonellerine verilecektir. Başvuruda aday gösterilmeleri gerekmektedir. Adayın halihazırda çalıştığı firmadaki tüm kariyeri ve ayrıca son bir yılda gösterdiği performansı içeren bir formla başvurulmalıdır. Adaylar, bizzat başvurabilir ya da aday adına üçüncü kişiler başvuruda bulunabilir. Başvuran her aday ödüllendirilir. Kazanan aday tekrar bu kategoriye başvuramaz. Başvursa bile değerlendirme dışı bırakılır. Bu kategorinin başvuruları ücretsizdir.

© İDA İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği. İletişim Danışmanlık

© İDA İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği. İletişim Danışmanlık